ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΊΚΑ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ ΥΠ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

1.ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1. ΤΕΥΔ_signed... Read More → «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ (ΣΙΤΕ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

μελετη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ ΤΕΥΔ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απολύμαναση Κοινόχρηστων Χώρων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απολύμαναση Κοινόχρηστων Χώρων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MELETH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Close Search Window