Σκοπός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το προσωπικό της υπηρεσίας απαρτίζεται από:

Κοινωνικούς επιστήμονες: 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Κοινωνιολόγο

Νοσηλευτές 2

Οικογενειακοί Βοηθοί 3

Αρμοδιότητες – Υπηρεσίες

  • Οι κοινωνικός επιστήμονας ερευνά την υγεία, τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση του χρίζοντας βοήθειας ατόμου προσδιορίζει τις ανάγκες και επιλαμβάνεται της επίλυσής τους.
  • Η νοσηλεύτρια παρέχει κατ’οίκον βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες
  • Η οικογενειακή βοηθός φροντίζει την καθαριότητα του ατόμου αυτού και την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκών πρώτης ανάγκης αυτού. Προαιρετικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιλαμβάνεται της καθαριότητας του σπιτιού καθώς και της παρασκευής φαγητού.

Αίτημα για την καταγραφή ατόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά είτε στο χώρο του γραφείου μας στο δημαρχείο.

Αγγελή Γοβιού 4, Ψαχνά Ευβοίας – Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22280 25322

Close Search Window