Γνωστοποίηση Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

ΨΨΒΞΩ92-ΘΝΠ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Read More → Γνωστοποίηση Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 1.534.400 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

Προκηρύξεις Έργων|

Ενημερώνουμε ότι στο site: www.promitheus.gov.gr, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191482... Read More → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 1.534.400 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΟΓΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Κ. ΨΑΧΝΩΝ”

Προκηρύξεις Έργων|

Ψ36ΔΩ92-3ΝΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Read More → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΟΓΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Κ. ΨΑΧΝΩΝ”

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ” Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου από πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 8 και 9 Αυγούστου”

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ... Read More → Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ” Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου από πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 8 και 9 Αυγούστου”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

Blog, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Έργων|

τευχη δημοπράτησης 20131002.ΑΕΠΟ_signed 20140317.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ_signed... Read More → ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

Συγκρότηση επιτροπών για διενέργεια διαγωνισμών έργων.

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

Ανακοίνωση_1 Ανακοίνωση_2 Ανακοίνωση_3 Ανακοίνωση_4... Read More → Συγκρότηση επιτροπών για διενέργεια διαγωνισμών έργων.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση άμεσων και επειγουσών ζημιών δικτύου ύδρευσης από φυσικές καταστροφές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων »,

Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΔ... Read More → Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση άμεσων και επειγουσών ζημιών δικτύου ύδρευσης από φυσικές καταστροφές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων »,

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης- Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Μίστρου”

Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Oδοποιία Μίστρου _... Read More → Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης- Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Μίστρου”

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Μεσσαπίων”

Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αποκατάσταση βλαβών στο... Read More → Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Μεσσαπίων”

Ανακοίνση διενέργειας κλήρωσης του έργου: Εμπλουτισμός Ύδρευσης Ψαχνών – Καστέλλας – Τριάδας.

Blog|

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... Read More → Ανακοίνση διενέργειας κλήρωσης του έργου: Εμπλουτισμός Ύδρευσης Ψαχνών – Καστέλλας – Τριάδας.

Close Search Window