ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Blog, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ... Read More → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ανάρτηση Πινάκων Συμμετεχόντων, Βαθμολόγησης και Κατάταξης, Απορριπτέων και Διοριστέων για την πρόσληψη 6 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων (ΣΟΧ 1.2024 και Ανακοίνωση 4470/3-4-2024 – ΑΔΑ: 90Τ5Ω92-6ΜΟ

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1.2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ... Read More → Ανάρτηση Πινάκων Συμμετεχόντων, Βαθμολόγησης και Κατάταξης, Απορριπτέων και Διοριστέων για την πρόσληψη 6 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων (ΣΟΧ 1.2024 και Ανακοίνωση 4470/3-4-2024 – ΑΔΑ: 90Τ5Ω92-6ΜΟ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 6 Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.(Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 29/4/2024 έως και την  Πέμπτη 9/5/2024

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια έγκρισης και δημοσίευσης... Read More → Ανακοίνωση για την πρόσληψη 6 Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.(Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 29/4/2024 έως και την  Πέμπτη 9/5/2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ... Read More → ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021(Α΄6), όπως ισχύει.

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και... Read More → Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021(Α΄6), όπως ισχύει.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Προκήρυξης ΙΔΟΧ Καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης για το Σχολικό Συγκρότημα Πολιτικών

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16653_21-11-2023... Read More → Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Προκήρυξης ΙΔΟΧ Καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης για το Σχολικό Συγκρότημα Πολιτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Πίνακας συμμετοχής σχολικών καθαριστριών Πίνακας... Read More → ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ανακοίνωση για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (3ωρη) για την καθαριότητα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πολιτικών

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024... Read More → Ανακοίνωση για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (3ωρη) για την καθαριότητα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πολιτικών

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών χολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ... Read More → Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών χολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024( ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗΣΗΣ 11359/2-8-2023)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ... Read More → ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024( ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗΣΗΣ 11359/2-8-2023)

Close Search Window