Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διασφάλιση καθαρού και υγιεινού νερού στους δημότες μας, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων συνεργάζεται -ήδη από το 2011- με το ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., για το συστηματικό έλεγχο του συνόλου του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα, τόσο της κατάστασης του δικτύου και των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύπτουν, όσο και της ποιότητας εν γένει του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μέχρι πρότινος, η πρόσβαση του κοινού στις εν λόγω αναλύσεις ήταν εφικτή με την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Με την έναρξη λειτουργίας, ωστόσο, του νέου επίσημου ιστότοπου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, όλες οι αναλύσεις νερού που θα πραγματοποιούνται εφεξής θα είναι άμεσα διαθέσιμες στην παρούσα ενότητα, προς ενημέρωση των δημοτών.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατηγοριοποιεί τις αναλύσεις, διακρίνοντας τες ανά ημερομηνία εξαγωγής των αποτελεσμάτων και ανά Τοπική Κοινότητα, με τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου σημείου υδροληψίας. Παράλληλα, γίνεται και διάκρισή τους σε Συνοπτικές (Δοκιμαστικές) και Πλήρεις Αναλύσεις Νερού, για τις περιπτώσεις που αξιολογείται αναγκαίο να διενεργηθεί και Πλήρης Ανάλυση.

 

Αναλύσεις Νερού
2014
2015
2016
2017
2018
Close Search Window