Προκηρύξεις Έργων|

Ενημερώνουμε ότι στο site: www.promitheus.gov.gr, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191482 έχουν δημοσιευθεί τα συμβατικά τεύχη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού  1.534.400 €  

ΨΜ9ΣΩ92-ΓΗΡ-2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ

Δημοσίευση: 17/08/22 12:04 ΜΜ

Close Search Window