10_ΤΕΥΔπεριληψη_6Ψ8ΟΩ92-ΜΥΗ 19PROC005908864_diakirixi esy gen syg prometrisi texniki perigrafi timologio ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Αριθμ_Μελ_12_2019 προϋπολογισμός

Διαβάστε Περισσότερα

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

5.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

8.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.ΤΕΥΔ

10.Τίτλος-Υδραυλικοί Υπολογισμοί_Α4

11.Υδραυλικοι Υπολογισμοι

12.Αντιπληγματικος_Δίκτυα Ύδρευσης_Α4

13.Τίτλος-Προμετρήσεις_Α4

14.Εκσκαφές_Α4

15.Επιχώσεις

16.Αγωγοι

17.Συσκευες_Α4

18.Φρεατια Συσκευων_Α4

19.Συγκεντρωτικη Προμετρηση_Α4

oriz

STENH_MHK-pin1

typika Γεν.

Οριζ_1-PIN

Διαβάστε Περισσότερα