..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

info@ddm.gov.gr

22283 50200 (τηλ. κέντρο)

22280 23844 (κεντρικό fax)

ΑΙΡΕΤΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Email

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Ψαθάς

dimarxos@ddm.gov.gr

22283 50202

22280 24755

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Απασχόλησης & Τουρισμού

Μαρία Βασιλείου

info@ddm.gov.gr

22283 50209, 6972 026335

22280 23844 (κεντρικό fax)

Οικονομικών

Παναγιώτης Ματράκας

info@ddm.gov.gr

22283 50209, 6986 395737

22280 23844 (κεντρικό fax)

Ποιότητας Ζωής

Αντώνιος Σπαθής

info@ddm.gov.gr

6972 025802

22280 23844 (κεντρικό fax)

Δ.Ε. Διρφύων

Πέτρος Κορώνης

info@ddm.gov.gr

6981 310858

22280 23844 (κεντρικό fax)

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων

Νικόλαος Κιαπέκος

info@ddm.gov.gr

6907 213860

22280 23844 (κεντρικό fax)

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Ράζος

info@ddm.gov.gr

6971 824822

22280 23844 (κεντρικό fax)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Δημήτριος Κοντογιάννης

info@ddm.gov.gr

22283 50218, 6979 223608

22280 23844 (κεντρικό fax)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

Ευυαγγελία Μύταλα

dikadime@ddm.gov.gr

22283 50233, 6987 656234

22280 23844 (κεντρικό fax)

Διοικητική Υποστήριξη

Μαρία Ράζου

dikadime@ddm.gov.gr

22283 50233

22280 23844 (κεντρικό fax)

ΥΠYΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Μαρία Γάτου

dimarxos@ddm.gov.gr

22283 50203

22280 24755

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Απόστολος Βλιώρας

politiki.prostasia@ddm.gov.gr

22283 50213

22283 50207

Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης

Δημήτριος Βοργιάς

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

dioikisi@ddm.gov.gr

22283 50219

22280 25757

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφία Μύταλα

Προϊσταμένη Τμήματος

dioikisi@ddm.gov.gr

22283 50225

22280 23649

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Σπυρίδωνας Μπαρσάκης

Μισθοδοσία

misthodosia@ddm.gov.gr

22283 50223

22280 23844 (κεντρικό fax)

Μαρία Φουσέκα

Μεταβολές Ανθρώπινου Δυναμικού

prosopiko@ddm.gov.gr

22283 50224

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Ελένη Ζώη

Ληξίαρχος - Δημοτολόγιο Δ.Ε. Διρφύων

dimotologio@ddm.gov.gr & liksiarxio.dirfion@ddm.gov.gr

22280 51220

22280 51548

Κωνσταντίνος Κουλιάκης

Ληξίαρχος Δ.Ε. Μεσσαπίων

liksiarxio.mes@ddm.gov.gr

22283 50216

22280 23649

Ευμορφία Κατσανά

Μητρώο Αρρένων

pronoia@ddm.gov.gr

22283 50230

22280 23649

Ευαγγελία Μπουροδήμου

Δημοτολόγιο Δ.Ε. Μεσσαπίων

dimotologio@ddm.gov.gr

22283 50228

22280 23649

Ευαγγελία Τζαβάρα

Δημοτολόγιο Δ.Ε. Μεσσαπίων και Γραμμ. Υποστήριξη ΔΣ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. & Επιτροπής Διαβούλευσης

dimotologio@ddm.gov.gr

22283 50227

22280 23649

Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Εξυπηρέτησης Πολιτων

Νικόλαος Γιαπλές

Πρωτόκολλο και Γραμμ. Υποστήριξη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

protokollo@ddm.gov.gr

22283 50248

22280 23844 (κεντρικό fax)

Παρασκευή Δεσποτοπούλου

Πρωτόκολλο και Γραμμ. Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής & Εκτελεστικής Επιτροπής

protokollo@ddm.gov.gr

22283 50248

22280 23844 (κεντρικό fax)

Ευαγγελία Τζαβάρα

Γραμμ. Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

dim.sumvoulio@ddm.gov.gr

22283 50227

22280 23649

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Απασχόλησης και Τουρισμού

Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Μαρία Βασιλείου-Γλυκού

info@ddm.gov.gr

22283 50209, 6972 026335

22280 23844 (κεντρικό fax)

Όρσα Αγουρίδα

Θέματα Παιδείας και Γραμμ. Υποστήριξη Επιτροπής Παιδείας

sxolepitr.a@ddm.gov.gr & sxolepitr.b@ddm.gov.gr

22283 50229

22280 23844 (κεντρικό fax)

Νικόλαος Γιαπλές

Θέματα Αθλητισμού

protokollo@ddm.gov.gr

22283 50248

22280 23844 (κεντρικό fax)

Παρασκευή Δεσποτοπούλου

Θέματα Πολιτισμού, Απασχόλησης & Τουρισμού

protokollo@ddm.gov.gr

22283 50248

22280 23844 (κεντρικό fax)

Ευαγγελία Μιχαήλ

Θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών

dimotologio.mes@ddm.gov.gr

22283 50226

22280 23649

Ελένη Γιαννούτσου - Αγγελική Ράζου - Φωτεινή Σπανού - Μαρία Σπυροπούλου - Αικατερίνη Στρατή

Βοήθεια Στο Σπίτι Δ.Ε. Μεσσαπίων

voithiastospitim@ddm.gov.gr

22283 50204

22280 23649

Ελπίδα Κρητικού - Παρσενία Τζαφέρου - Σοφία Τσουνή

Βοήθεια Στο Σπίτι Δ.Ε. Διρφύων

voithiastospitid@ddm.gov.gr

22280 72180

Γραφείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Μαρία Βασιλείου-Γλυκού

info@ddm.gov.gr

22283 50209, 6972 026335

22280 23844 (κεντρικό fax)

Μαρία Αναστασίου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών

vivliothiki.dirfion@ddm.gov.gr

22280 71630

Δήμητρα Χειμώνα

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών

vivliothiki.mes@ddm.gov.gr

22280 25140

22280 25147

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Μαρία Πριόνα

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

promitheies@ddm.gov.gr

22283 50237

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Μαρία Γάτου

programmatismos@ddm.gov.gr

22283 50203

22280 24755

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων

Αθανάσιος Τσομώκος

Προϊστάμενος Τμήματος

topiki.anaptuksi@ddm.gov.gr

22283 50220

22280 23844 (κεντρικό fax)

Αρμόδιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Κιαπέκος

info@ddm.gov.gr

6907 213860

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Αγροτικής, Βιομηχανικής Παραγωγής & Αλιείας

Αθανάσιος Τσομώκος

Υπηρεσία Λαϊκών Αγορών

laikes@ddm.gov.gr

22283 50220

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Λαϊκών Αγορών, Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Όρσα Αγουρίδα

Αδειδοτήσεις Καταστημάτων

katastimata@ddm.gov.gr

22283 50229

22280 23844 (κεντρικό fax)

Τμήμα ΚΕΠ

Παρασκευή Κηρύκου

Προϊσταμένη Τμήματος

kep@ddm.gov.gr

22283 50248

22280 23649

Ιωάννα Τζαφέρου - Παναγιώτα Ντουμάνη

ΚΕΠ Διρφύων

kep.dirfion@ddm.gov.gr

22210 42889

22210 61713

Ιωάννης Αφράτης - Παγώνα Καρατζά - Ζωή Μαραθάκη

ΚΕΠ Μεσσαπίων

kep.mes@ddm.gov.gr

22280 22713 & 22280 22595

22280 22769

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Κουλιάκης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

oikonomiki@ddm.gov.gr

22283 50216

22280 23844 (κεντρικό fax)

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Παναγιώτης Ματράκας

info@ddm.gov.gr

22283 50209, 6986 395737

22280 23844 (κεντρικό fax)

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Ντούρμας

Προϊστάμενος Τμήματος

logistirio@ddm.gov.gr

22283 50240

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Κώστας Καραδήμος

Διπλογραφικό Σύστημα

oikon.stoixeia@ddm.gov.gr

22283 50239

22280 23844 (κεντρικό fax)

Αλεξάνδρα Κεφεκέ

Υπηρεσία Ενταλμάτων

22283 50238

22280 23844 (κεντρικό fax)

Άννα Τσαμπάση

Υπηρεσία Ενταλμάτων

endalmata@ddm.gov.gr

22283 50238

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Προμηθειών

Μαρία Κιαπέκου

Επιπροσθέτως, υποστήριξη οικονομικής υπηρεσίας ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

dikadime@ddm.gov.gr

22283 50234

22280 23844 (κεντρικό fax)

Νικόλαος Κοκκάλας

promitheies@ddm.gov.gr

22283 50234

22280 23844 (κεντρικό fax)

Μαρία Πριόνα

promitheies@ddm.gov.gr

22283 50237

22280 23844 (κεντρικό fax)

Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας

Βασιλική Κορωναίου

Προϊσταμένη Τμήματος

esoda@ddm.gov.gr

22283 50236

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας

Μαρία Αραμπατζόγλου

esoda@ddm.gov.gr

22283 50236

22280 23844 (κεντρικό fax)

Ευαγγελία Μιχαήλ

esoda@ddm.gov.gr

22283 50236

22280 23844

Ιωάννα Μυστριώτη

Λογαριασμοί Ύδρευσης

udreusi.logariasmoi@ddm.gov.gr

22283 50246

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Ταμείου

Ελένη Κολούτσου

Ταμίας

tameio@ddm.gov.gr

22283 50235

22280 23844 (κεντρικό fax)

Νικόλαος Καμαριώτης

Εισπράξεις

22283 50235

22280 23844 (κεντρικό fax)

Αικατερίνη Γαρεφάλου

Εισπράξεις (Καθενοί)

22280 71281

22280 72358

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Ελένη Μπουνάνου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

texniki@ddm.gov.gr

22283 50211

22283 50207

Αρμόδιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Ιωάννης Ράζος

info@ddm.gov.gr

6971 824822

22280 23844 (κεντρικό fax)

Τμήμα Υποδομών, Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού

Τριαντάφυλλος Πουρνής

Προϊστάμενος Τμήματος

upodomes@ddm.gov.gr

22283 50207

22283 50207

Γραφείο Υποδομών

Τριαντάφυλλος Πουρνής

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού

ilektrofotismos@ddm.gov.gr

22283 50207

22283 50207

Γραφείο Ύδρευσης

Τριαντάφυλλος Πουρνής

Υπηρεσία Βλαβών Ύδρευσης

vlaves.udreusi@ddm.gov.gr

22283 50207

22283 50207

Τμήμα Μελετών, Επίβλεψης Έργων και Περιβάλλοντος

Απόστολος Βλιώρας

Προϊστάμενος Τμήματος

meletes.ergon@ddm.gov.gr

22283 50213

22283 50207

Γραφείο Μελετών και Επίβλεψης Έργων

Λεωνίδας Ρόκας

Επίβλεψη Έργων Δήμου

epiblepsi.ergon@ddm.gov.gr

22283 50214

22283 50207

Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Ευάγγελος Τσιρογιάννης

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

poleodomia@ddm.gov.gr

22283 50210

22283 50207

Γραφείο Πολεοδομίας

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αντώνιος Σπαθής

info@ddm.gov.gr

6972 025802

22280 23844 (κεντρικό fax)

Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Χρήστος Κουρτεσιώτης

Εργοτάξιο Ψαχνών

kathariotita@ddm.gov.gr

22280 25521 & 22280 22739

Γραφείο Πρασίνου

Γραφείο Κίνησης και συντήρησης οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού

Χρήστος Κουρτεσιώτης

Γραφείο Κίνησης

grafeio.kinisis@ddm.gov.gr

22280 25521 & 22280 22739

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Όρσα Αγουρίδα

sxolepitr.a@ddm.gov.gr

22283 50229

22280 23844 (κεντρικό fax)

Πρόεδρος

Μαρία Βασιλείου-Γλυκού

sxolepitr.a@ddm.gov.gr

22283 50209, 6972 026335

22280 23844 (κεντρικό fax)

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Όρσα Αγουρίδα

sxolepitr.b@ddm.gov.gr

22283 50229

22280 23844 (κεντρικό fax)

Πρόεδρος

Παναγιώτης Ματράκας

sxolepitr.b@ddm.gov.gr

22283 50209, 6986 395737

22280 23844 (κεντρικό fax)

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών

Σπυρίδων Ραπτάκης

Διοικητής

politiki.prostasia@ddm.gov.gr

22280 22199, 6976 693535

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ψαχνών

paidikos.stathmos@ddm.gov.gr

22280 22751