Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 15507/16-11-2018  πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε 34 2018

Διαβάστε Περισσότερα