Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 10517/9-7-2019 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 15 2019

Διαβάστε Περισσότερα