Βάσει του Ν.3861/2010 ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι Δήμοι και οι εποπτευόμενοι φορείς αυτών έχουν την υποχρέωση ανάρτησης των πράξεών τους στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια από 15/3/2011.

Για οποιαδήποτε κατηγορία πράξης, μπορείτε να μεταβαίνετε στο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true, συμπληρώνοντας στο πεδίο “Φορέας” είτε την επωνυμία του Δήμου “ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ” είτε την επωνυμία 1 από τα 3 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά στο αριστερό μενού της παρούσας ενότητας ), και επιλέγοντας από την αναπτυσσόμενη λίστα στην κατηγορία “Είδος” το είδος της πράξης για το οποίο επιθυμείτε να λάβετε πληροφόρηση. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αναζήτησης, επιλέγετε “Αναζήτηση”. Εναλλακτικά, και αφού συμπληρώσετε στο πεδίο “Φορέας” την επωνυμία του Δήμου “ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ” ή την επωνυμία 1 από τα 3 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, όπως “Οργανικές Μονάδες”, “Υπογράφοντες”, κλπ., ώστε πατώντας “Αναζήτηση” να ολοκληρωθεί η αναζήτησή σας.