Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Κατά των κατωτέρω  προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς , μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους , ήτοι από την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. Η αντίρρηση θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στο email protokollo@ddm.gov.gr είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Αβάντων 18 Ψαχνά Ευβοίας)

Πίνακας συμμετοχής σχολικών καθαριστριών 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΚΗΣ

Δημοσίευση: 17/08/22 3:28 ΜΜ

Close Search Window