Καθώς η άρτια ενεργοποίηση της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτεί την αφιέρωση σημαντικού χρόνου από το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών -χρόνος που επιβαρύνεται περαιτέρω, λόγω της ετερόκλητης φύσης του αντικειμένου και των προτεραιοτήτων της εκάστοτε υπηρεσίας- εκτιμάται πως η συγκεκριμένη ενότητα θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε βάθος ενός έτους.

Close Search Window