ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

6-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3100 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ OIKONOMIKH... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΚΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ- ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ- ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Υπηρεσία Μουσικής Κάλυψης για Μουσική Συναυλία κατά τη διάρκεια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “Μεσσάπια 2024” στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

1-ΜΕΛΕΤΗ 6-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Υπηρεσία Μουσικής Κάλυψης για Μουσική Συναυλία κατά τη διάρκεια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “Μεσσάπια 2024” στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΛΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΛΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Close Search Window