Πρόσκληση ανάθεσης μελέτης ” Σύνταξη μελετών (γεωλογικής, υδρογεωλογικής, περιβαλλοντικής) για την αδειοδότηση κοιμητηρίου Μακρυκάπας “

Προκηρύξεις Μελετών|

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο: :... Read More → Πρόσκληση ανάθεσης μελέτης ” Σύνταξη μελετών (γεωλογικής, υδρογεωλογικής, περιβαλλοντικής) για την αδειοδότηση κοιμητηρίου Μακρυκάπας “

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της μελέτης : “Υδρογεωλογική μελέτη σημείων υδροληψίας για την ύδρευση Τ.Κ. Στροπώνων”

Blog, Uncategorized, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Μελετών|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 12949/28-08-2019  Πρόσκλησης... Read More → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της μελέτης : “Υδρογεωλογική μελέτη σημείων υδροληψίας για την ύδρευση Τ.Κ. Στροπώνων”

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων, Προκηρύξεις Μελετών|

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Μελετών|

13817 15102018... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ

Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Μελετών|

13854 15102018... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ

Close Search Window