Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 .

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για... Read More → Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 .

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30/12/2021 ώρα: 09:00 π.μ.)

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της αριθ. πρωτ. 17819/2021 Πρόσκλησης του... Read More → Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30/12/2021 ώρα: 09:00 π.μ.)

Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου στις 16/12/2021.

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ... Read More → Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου στις 16/12/2021.

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (15/12/2021 , ώρα :12:00π.μ.)

Blog, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Δημοσιεύεται το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 17082/2021 Πρόσκλησης... Read More → Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (15/12/2021 , ώρα :12:00π.μ.)

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με σύναψη σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου .

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ανακοίνωση της υπ’... Read More → Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με σύναψη σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, εποπτείας και δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Ακολουθεί η υπ.αριθ. πρωτ.  ανακοίνωση του Δημάρχου Διρφύων... Read More → ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, εποπτείας και δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε (1/12/2021, ώρα 13:00 μ.μ. )

Blog, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Δημοσιεύεται το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 16419/2021 Πρόσκλησης... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε (1/12/2021, ώρα 13:00 μ.μ. )

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ( 22/11/2021, ώρα 14:00 μ.μ )

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής|

Ακολουθεί η υπ.αριθ.πρωτ.16066/18-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του... Read More → Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ( 22/11/2021, ώρα 14:00 μ.μ )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/11/2021 και ώρα: 09:00π.μ.).

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 15279/2021 Πρόσκλησης του... Read More → Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/11/2021 και ώρα: 09:00π.μ.).

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 1/11/2021 ώρα 09:00 π.μ.

Blog, Uncategorized, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ. πρωτ. 14872/26-10-2021 Πρόσκλησης... Read More → Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 1/11/2021 ώρα 09:00 π.μ.

Close Search Window