ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΣΤΡΟΥ”.

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Έργων|

9_ΤΕΥΔ 9_ΤΕΥΔ_signed γεν_συγγ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-03062021-ΑΔΑΜ... Read More → ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΣΤΡΟΥ”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 8&9/8/2020 ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)»

Blog|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΔ – ν_stamped... Read More → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 8&9/8/2020 ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)»

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

1.ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1. ΤΕΥΔ_signed... Read More → «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Read More → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ»

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... Read More → ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων, Προκηρύξεις Μελετών|

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΝΗΣ”

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Έργων|

Γ.Ε.Σ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑ οικονομική προσφορά ΕΞΩΦΥΛΛΟ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΝΗΣ”

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4257/2014. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.9.2012 Eγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή άρθρου 26 του Ν.4024/2011». 4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 5) Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6) Το υπ’ αρ. 47030/27-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων. Γνωστοποιούμε ότι στις 14-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, θα διενεργηθεί, στο Δημαρχείο του Δήμου, η διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων από τις Δ.Τ.Υ.Π. Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων , και των τεχνικών υπαλλήλων που προτάθηκαν από ΔΤΥ του Δήμου Χαλκιδεων και θα αποτελούν τα δύο (02) Τακτικά και τα δύο (02) Αναπληρωματικά μέλη αυτών, για την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ» προϋπολογισμού: 70.000,00€, (με το ΦΠΑ), δηλαδή μικρότερου του 1.000.000,00€.

Blog, Ανακοινώσεις|

363 10012019... Read More → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4257/2014. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.9.2012 Eγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή άρθρου 26 του Ν.4024/2011». 4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 5) Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6) Το υπ’ αρ. 47030/27-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων. Γνωστοποιούμε ότι στις 14-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, θα διενεργηθεί, στο Δημαρχείο του Δήμου, η διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων από τις Δ.Τ.Υ.Π. Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων , και των τεχνικών υπαλλήλων που προτάθηκαν από ΔΤΥ του Δήμου Χαλκιδεων και θα αποτελούν τα δύο (02) Τακτικά και τα δύο (02) Αναπληρωματικά μέλη αυτών, για την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ» προϋπολογισμού: 70.000,00€, (με το ΦΠΑ), δηλαδή μικρότερου του 1.000.000,00€.

Η με αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ./5830/02-11-2018 Δημοσιοποίηση της προτεινόμενης 1ης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και πρόσκληση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους, που απαιτούνται για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (Τμήμα: Ν. Λάμψακος – Ψαχνά)» της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας.

Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ... Read More → Η με αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ./5830/02-11-2018 Δημοσιοποίηση της προτεινόμενης 1ης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και πρόσκληση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους, που απαιτούνται για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (Τμήμα: Ν. Λάμψακος – Ψαχνά)» της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας.

Close Search Window