Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διρφύων.Μεσσαπίων στις 24/4/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 2018... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διρφύων.Μεσσαπίων στις 24/4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (17/4/2018, ΩΡΑ:08:30π.μ.)

Blog, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ.:4684/11-4-2018 Πρόσκλησης... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (17/4/2018, ΩΡΑ:08:30π.μ.)

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 10/4/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ΔΣ 2018... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 10/4/2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων την Τρίτη 3/4/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11 2018... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων την Τρίτη 3/4/2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (19/3/2018 , 08:30π.μ.)

Blog, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ.3634/2018 Πρόσκλησης για... Read More → ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (19/3/2018 , 08:30π.μ.)

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 15/3/82018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΔΣ 2018... Read More → Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 15/3/82018

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. στις 6/3/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 2018... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. στις 6/3/2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 27/2/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΔΣ 2018... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων στις 27/2/2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27/2/2018 ,08:30π.μ.)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης για ενημέρωση των... Read More → ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27/2/2018 ,08:30π.μ.)

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στις 20/2/2018

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 2018... Read More → Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στις 20/2/2018

Close Search Window