Ανακοίνωση για την 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς).

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αρθρ.5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ... Read More → Ανακοίνωση για την 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς).

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΔΣ 2024... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024)

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30-1-2024)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30-1-2024)

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/1/2024

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΔΣ 2024... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/1/2024

Εκλογή Μελών Δημοτικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΔΣ 2024... Read More → Εκλογή Μελών Δημοτικής Επιτροπής

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΔΣ 2024... Read More → Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024) για εκλογή προεδρείου Δ.Σ και μελών δημοτικής επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ... Read More → Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024) για εκλογή προεδρείου Δ.Σ και μελών δημοτικής επιτροπής

Πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα (Δια Περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28-12-2023)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ... Read More → Πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα (Δια Περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28-12-2023)

Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Read More → Πρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/11/2023

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 ΔΣ 2023... Read More → Πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/11/2023

Close Search Window