Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 9452/9-7-2020 πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 19 2020

Διαβάστε Περισσότερα