Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 16057/30-9-2020 πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 27 2020

Διαβάστε Περισσότερα

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 15700/24-9-2020 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26 2020

Διαβάστε Περισσότερα