Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ. 7422/8-6-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής, στις 12/6/2018 και ώρα 08:30, για ενημέρωση  των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 2018

Δημοσίευση: 8/06/18 1:28 ΜΜ

Close Search Window