Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: “Αποχετευτικό ομβρίων από πάροδο Μακρυγιάννη έως και διασταύρωση Αναξαγόρα και Ομήρου, στην Δ.Κ. Ψαχνών”

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Έργων|

Διακήρυξη_ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ_Sign ΣΧΕΔΙΟ.1_Sign ΣΧΕΔΙΟ.2_Sign... Read More → Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: “Αποχετευτικό ομβρίων από πάροδο Μακρυγιάννη έως και διασταύρωση Αναξαγόρα και Ομήρου, στην Δ.Κ. Ψαχνών”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εκμισθώσεων, Προκηρύξεις Έργων|

περίληψη διακήρυξης προμέτρηση προϋπολογισμός σαυ_φαυ... Read More → Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : “ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ”

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εκμισθώσεων, Προκηρύξεις Έργων|

ειδική τεχνική περιγραφή έντυπο προσφοράς εξώφυλλο... Read More → Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : “ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ”

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

1.ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1. ΤΕΥΔ_signed... Read More → «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΕΞΩΦ_μακρ ΤΕΧΝ_ΠΕΡ_μακρ ΠΡΟΥΠ_μακρ ΠΡΟΜ_μακρ ΤΙΜΟΛΟΓ_μακρ... Read More → ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΕΞΩΦ_τοιχ ΤΕΧΝ_ΠΕΡ_τοιχ ΠΡΟΥΠ_τοιχ ΠΡΟΜ_τοιχ ΤΙΜ_τοιχ... Read More → ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

Blog, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

10_ΤΕΥΔπεριληψη_6Ψ8ΟΩ92-ΜΥΗ 19PROC005908864_diakirixi esy gen syg prometrisi texniki... Read More → Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ»

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... Read More → ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ»

Διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου: “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια, Τ.Κ. Γλυφάδας, Δ.Ε. Διρφύων”

Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ ΤΕΥΔ Μελέτη αριθμ.... Read More → Διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου: “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια, Τ.Κ. Γλυφάδας, Δ.Ε. Διρφύων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Έργων|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Close Search Window