Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία) στις Τ.Κ. Καστέλλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων»

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

doc00148020200805143419... Read More → Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία) στις Τ.Κ. Καστέλλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εκμισθώσεων, Προκηρύξεις Έργων|

περίληψη διακήρυξης προμέτρηση προϋπολογισμός σαυ_φαυ... Read More → Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : “ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ”

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εκμισθώσεων, Προκηρύξεις Έργων|

ειδική τεχνική περιγραφή έντυπο προσφοράς εξώφυλλο... Read More → Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο : “ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ”

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΕΞΩΦ_μακρ ΤΕΧΝ_ΠΕΡ_μακρ ΠΡΟΥΠ_μακρ ΠΡΟΜ_μακρ ΤΙΜΟΛΟΓ_μακρ... Read More → ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΕΞΩΦ_τοιχ ΤΕΧΝ_ΠΕΡ_τοιχ ΠΡΟΥΠ_τοιχ ΠΡΟΜ_τοιχ ΤΙΜ_τοιχ... Read More → ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ”.

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

doc04087220191213145054... Read More → Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ”.

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναπλάσεις Τ.Κ. Μακρυκάπας”.

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

doc04073720191212124830... Read More → Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναπλάσεις Τ.Κ. Μακρυκάπας”.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

Blog, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

10_ΤΕΥΔπεριληψη_6Ψ8ΟΩ92-ΜΥΗ 19PROC005908864_diakirixi esy gen syg prometrisi texniki... Read More → Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

Ανακοινώσεις|

doc03885120191029125604... Read More → Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ»

Close Search Window