Καθώς δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διασφάλιση χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, τη συνέχιση του έργου “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου” στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020), το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διρφύων-Μεσσαπίων θα παραμείνει ανενεργό προς το παρόν μέχρι νεοτέρας από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης.


           
               

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

Στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων συστήνει Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες δημότες.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης που υλοποιούνται σε πρώτο στάδιο από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διρφύων-Μεσσαπίων αφορούν σε προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας τα οποία ομαδοποιούνται σε 7 Θεματικά Πεδία, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει επιμέρους Προγράμματα. Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα 7 Θεματικά Πεδία, ενώ επιλέγοντας καθένα από αυτά ανοίγει ο αναλυτικός κατάλογος με τα προγράμματα που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο Θεματικό Πεδίο.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών), άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κλπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και το Μάιο κάθε έτους ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με την ολοκλήρωσή τους δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία συνυπογράφουν ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Βάσει των προτιμήσεων που θα συγκεντρώνονται για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θα αρχίζει η λειτουργία των τμημάτων που θα προκύπτουν από την επεξεργασία των αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το τελευταίο επιλέγεται ανά Δήμο (πλέον) από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την έναρξη λειτουργίας κάθε τμήματος (ελάχιστος αριθμός:8 άτομα, μέγιστος αριθμός:20 άτομα), θα ενημερώνονται τηλεφωνικά όσοι έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής, σε ώρες που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Στην περίπτωση που κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από τα 20 άτομα που είναι το μέγιστο όριο για τη λειτουργία ενός τμήματος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών, ενώ για τα τμήματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και εντάσσονται στο 3 ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες», τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Ψαχνών (Μ. Αλεξάνδρου 30, Ψαχνά)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων παρακαλούμε κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-23844), αποστέλλοντας ταυτόχρονα και φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας έως 31 Ιανουαρίου.

Για όσους επιθυμούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 10:00-13:00 στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά), καταθέτοντας την αίτησή τους και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας υπ’ όψιν της κας Ειρήνης Χριστότζογλου.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) Εκπαιδευτικά Προγράμματα με σειρά προτεραιότητας.

Επειδή τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Οκτώβριο έως και Μάιο και (όπως προκύπτει από τους όρους συμμετοχής) η Αίτηση Συμμετοχής ισχύει για ένα εκπαιδευτικό έτος (για το επόμενο απαιτείται εκ νέου Αίτηση), η αποδοχή Αιτήσεων πέραν της 31 ης Ιανουαρίου θα απέκλειε ουσιαστικά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε κάποιο από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αφού η ελάχιστη διάρκεια ενός Προγράμματος είναι 1½ – 2 μήνες. Αν υπήρχε η δυνατότητα για υποβολή Αίτησης έως και το Μάιο, όσοι θα επέλεγαν να κάνουν την αίτησή τους Απρίλιο ή Μάιο δε θα μπορούσαν ουσιαστικά να παρακολουθήσουν κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, καθώς η έναρξη των τελευταίων από τα παρεχόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα είχε ήδη ξεκινήσει, οπότε θα έπρεπε να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 & 6947-671763 (Ειρήνη Χριστότζογλου: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων), 22283-50220 (Δημήτριος Βοργιάς: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και 22283-50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ – ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Από 18/11/2013, η Ειρήνη Χριστότζογλου ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων, υπογράφοντας σχετική σύμβαση με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του τελευταίου περί τα μέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο σχετικών Ανοιχτών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Βάσει του πληθυσμού του δήμου μας (μικρότερος από 25.000 κατοίκους), προβλέπεται η απασχόληση ενός ατόμου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έως Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, που θα ασκεί και καθήκοντα Υπεύθυνου Οργάνωσης.

Παρακαλούμε κατεβάστε τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Στερεάς Ελλάδας .

Για οποιαδήποτε πληροφορία, η κα Χριστότζογλου βρίσκεται καθημερινά 10:00-13:00 στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά, τηλ.: 22283-50228), ενώ το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο αντιστοιχεί στη διεύθυνση kdvm906@gmail.com. Σε περίπτωση απουσίας της και εφόσον πρόκειται για κατεπείγον θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στο τηλ.: 6947-671763.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Όπως η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων, έτσι και οι Εκπαιδευτές που παραδίδουν μαθήματα στο ΚΔΒΜ του δήμου μας απασχολούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν εκδοθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του τελευταίου, στο πλαίσιο σχετικών Ανοιχτών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, χρησιμοποιήθηκε ο σχετικός Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Εκπαιδευτές Στερεάς Ελλάδας 2013.
Για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 660/11/71074/9-10-2014 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών που εξέδωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, θα χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Εκπαιδευτές Στερεάς Ελλάδας 2015.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Σε συνέχεια της πρόσφατης ως άνω έκδοσης των Οριστικών Πινάκων 2015 για τους Εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ των δήμων Στερεάς Ελλάδας και του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων μεταξύ άλλων, αλλά και μετά από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2014 αποστέλλοντας σχετικό ερωτηματολόγιο στους δημότες μας και απομονώνοντας εκείνα τα Τοπικά Προγράμματα που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τον αρχικό κατάλογο των προτεινόμενων Τοπικών Προγραμμάτων που είχε σταλεί στους δήμους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρακαλούμε πατήστε εδώ, προκειμένου να μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο και να ενημερωθείτε σχετικά.

Close Search Window