Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 4.17 Βασικά Γερμανικά- Α1 27-11-2014 14-02-2015 Πέμπτη 18:00-20:30 & Σάββατο 10:00-12:30 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
2 3.4 Διαδικτυακά Εργαλεία & Υπηρεσίες στην Καθημερινή ζωή 12-01-2015 19-02-2015 Δευτέρα & Πέμπτη 17:00 – 19:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
3 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 06-02-2015 30-04-2015 Τρίτη & Παρασκευή 17:30 – 20:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
4 4.4 Αγγλικά για την Εργασία 26-02-2015 30-03-2015 Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-20:00 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
5 1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα 24-02-2015 12-05-2015 Τρίτη 17:00-20:00 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
6 1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων 25-02-2015 29-04-2015 Τετάρτη 17:30 – 20:30 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
7 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 14-03-2015 13-06-2015 Σάββατο 10:00-14:00 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
8 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις 21-03-2015 13-06-2015 Σάββατο 10:00-14:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
9 4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 20-04-2015 3-06-2015 Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-21:00 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
10 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 1 29-04-2015 10-06-2015 Τετάρτη 16:00-19:30 & Σάββατο 14:00-17:30 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
11 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 2 30-04-2015 12-06-2015 Τρίτη & Πέμπτη 16:30-20:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
12 1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 04-05-2015 3-06-2015 Δευτέρα & Τετάρτη 17;30-20:30 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
13 8.65 Εργαστήρι Χειροτεχνίας 02-05-2015 8-06-2015 Δευτέρα 17:00-21:00 & Σάββατο 16:00-20:00 2οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Δ.Β.Μ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2013-2014

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (1) 25-11-2013 05-03-2014 Δευτέρα & Πέμπτη 17:00 – 19:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
2 4.5 Αγγλικά για τον Τουρισμό 26-11-2013 24-01-2014 Τρίτη & Παρασκευή 18:00 – 20:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
3 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 13-12-2013 21-03-2014 Τρίτη 17:00-19:00 & Παρασκευή 16:30 – 18:30 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
4 4.7 Γερμανικά για τον Τουρισμό 10-01-2014 15-02-2014 Παρασκευή 19:15-21:15 & Σάββατο 15:00-17:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
5 4.10 Ρωσικά για τον Τουρισμό (1) 16-01-2014 24-02-2014 Δευτέρα & Πέμπτη 16:30 – 18:30 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
6 4.9 Ισπανικά για τον Τουρισμό 04-02-2014 06-03-2014 Τρίτη & Πέμπτη 16:30 – 19:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
7 4.4 Αγγλικά για την Εργασία (1) 21-02-2014 22-03-2014 Παρασκευή  19:15-21:15 & Σάββατο 10:00 – 13:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
8 4.4 Αγγλικά για την Εργασία (2) 24-02-2014 10-03-2014 Δευτέρα & Παρασκευή 16:30 – 19:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Διεκόπη
9 1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 24-02-2014 31-03-2014 Δευτέρα 18:30-21:00 & Τρίτη 16:30-19:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
10 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (2) 28-02-2014 07-04-2014 Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-19:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
11 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις 08-03-2014 31-05-2014 Παρασκευή 18:00-20:00 & Σάββατο 13:00-16:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
12 4.10 Ρωσικά για τον Τουρισμό (2) 13-03-2014 21-05-2014 Τετάρτη 16:00-19:00 & Σάββατο 10:00-13:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
13 1.4 Αγροτική Οικονομία – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 26-03-2014 28-05-2014 Τετάρτη 17:00-20:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
14 4.8 Ιταλικά για τον Τουρισμό 27-03-2014 12-06-2014 Πέμπτη 16:00-19:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
15 1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων 08-04-2014 02-06-2014 Δευτέρα & Τρίτη 16:30- 19:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
16 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 08-04-2014 17-06-2014 Δευτέρα & Τρίτη 16:00-19:00 Γυμνάσιο Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
17 1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 27-05-2014 Δευτέρα & Τρίτη 19:00-21:30 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
18 1.8 Δημιουργώ τη δική μου Επιχείρηση 27-05-2014 Τρίτη 17:00-20:00 2 οΔημοτικό Ψαχνών Ολοκληρώθηκε
Close Search Window