Για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων ο κύκλος μαθημάτων έχει ολοκληρωθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Προγράμματος Εκπαιδευόμενου  από όλους όσους έχουν παρακολουθήσει τα ως άνω Προγράμματα. Το Ερωτηματολόγιο μπορεί να αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-23844). Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως το Ερωτηματολόγιο, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 10:00-13:00 στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά), καταθέτοντάς το υπ’ όψιν της κας Ειρήνης Χριστότζογλου (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 & 6947-671763 (Ειρήνη Χριστότζογλου: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων) και 22283-50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

Close Search Window