Παρακαλούμε μεταβείτε στο σύνδεσμο  http :// www . kdvm . gr / thematikes   και,  ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό .

Close Search Window