Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

Περίληψη

Γνωστοποιούμε ότι για την υλοποίηση του έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ , θα πραγματοποιηθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του promitheus.gov.gr με Aριθμό Συστήματος Α/A 194045.

ΨΨΒΞΩ92-ΘΝΠ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δημοσίευση: 23/11/22 4:40 ΜΜ

Close Search Window