ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Μελετών|

13817 15102018... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ

Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Μελετών|

13854 15102018... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΑΣ-ΤΡΙΑΔΑΣ

Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών έως τις 08-10-2018 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

Προκηρύξεις Έργων|

ΑΔΑ 222 201850 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ II_signed50 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΙ_signed... Read More → Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών έως τις 08-10-2018 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Blog, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

17-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΚΗΜΔΗΣ_signed 17-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ –... Read More → ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΨΑΧΝΩΝ”

Προκηρύξεις Έργων|

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΨΑΧΝΩΝ”

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

Προκηρύξεις Έργων|

Τεύχη δημοπράτησης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Read More → ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ

Blog, Ανακοινώσεις|

12082018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ... Read More → ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ

Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

Blog, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Εκμισθώσεων, Προκηρύξεις Έργων|

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ... Read More → Τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ”

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Read More → ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ”

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΝ (ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ, ΣΤΕΝΗΣ, ΠΙΣΣΩΝΑ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ)»

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Έργων|

Γ.Ε.Σ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Read More → ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΝ (ΠΛΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ, ΣΤΕΝΗΣ, ΠΙΣΣΩΝΑ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ)»

Close Search Window