Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 14133/19-10-2018 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της οικονομικής επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 32 2018

Δημοσίευση: 19/10/18 1:02 ΜΜ

Close Search Window