Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Δημοσιεύεται το κείμενο της 8757/2021 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 21 2021_stamped

Δημοσίευση: 5/07/21 11:43 ΠΜ

Close Search Window