ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ ΥΠ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απολύμαναση Κοινόχρηστων Χώρων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απολύμαναση Κοινόχρηστων Χώρων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MELETH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 2 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ_ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Επαναπρόσκληση για την Εργασία Συντήρησης του ΒΙΟΚΑ Στενής για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

MEΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠANAΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ -1... Read More → Επαναπρόσκληση για την Εργασία Συντήρησης του ΒΙΟΚΑ Στενής για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

13 2019 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση των Λογαριασμών Ύδρευσης του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση των Λογαριασμών Ύδρευσης του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Αποστολής των Λογαριασμών Ύδρευσης και της Αποστολής της Επιστολικής Αλληλογραφίας για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Αποστολής των Λογαριασμών Ύδρευσης και της Αποστολής της Επιστολικής Αλληλογραφίας για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Close Search Window