Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ.15513/11-10-2019  Πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12 ΔΣ 2019

Διαβάστε Περισσότερα

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 15495/11-10-2019 Πρόσκλησης  του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. για συνεδρίαση των μελών αυτής, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 22 2019

Διαβάστε Περισσότερα