Ακολουθεί η υπ. αριθ,πρωτ. 15303/17-9-2020  πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 25 2020

Διαβάστε Περισσότερα