Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/01/2018 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΣΟΧ-1 ΑΔΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 5 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 26/05/2017 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 22/01/2016 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η.Υ`

Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων της δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 η οποία έχει σαν στόχο την μείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά ιόντα και άλλες ρυπογόνες εισροές.

Διαβάστε Περισσότερα