Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών|

Σύμβαση παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τα έργα: A) Κατασκευή έργων αποχέτευσης οικισμών Ψαχνών και Καστέλας, Β) ΕΕΛ και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, Γ) Κατασκευή των αντλιοστασίων και των αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Ψαχνών και καστέλλας στην ΕΕΛ.

Σύμβαση

Δημοσίευση: 18/07/17 3:20 ΜΜ

Close Search Window