Δημιουργία 6ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 4/2/2014 – Υπενθύμιση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 6ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 4/2/2014 – Υπενθύμιση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Δημιουργία 5ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 16/1/2014 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 5ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 16/1/2014 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Δημιουργία 4ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 10/1/2014 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 4ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & Έναρξη Μαθημάτων 10/1/2014 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 31/3/2014

Δημιουργία 4ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & έναρξη μαθημάτων 10/1/2014 – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 31/3/2014

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 4ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων & έναρξη μαθημάτων 10/1/2014 – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 31/3/2014

Δημιουργία 3ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων και έναρξη μαθημάτων την Παρασκευή 13/12/2013

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων... Read More → Δημιουργία 3ου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων και έναρξη μαθημάτων την Παρασκευή 13/12/2013

Αλλαγή του Χώρου Διδασκαλίας για τα Τμήματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων που εντάσσονται στο 3ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες»

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων... Read More → Αλλαγή του Χώρου Διδασκαλίας για τα Τμήματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων που εντάσσονται στο 3ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες»

Έναρξη Mαθημάτων στο ΚΔΒΜ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων... Read More → Έναρξη Mαθημάτων στο ΚΔΒΜ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Ανάληψη καθηκόντων από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων – Νέες Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων... Read More → Ανάληψη καθηκόντων από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων – Νέες Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Με ιδιαίτερα ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή των... Read More → Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Close Search Window