Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).


Η ιδιαίτερα θερμή υποδοχή της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ΚΔΒΜ στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και ο σημαντικά ενθαρρυντικός αριθμός των αιτήσεων που έχουμε λάβει έως σήμερα για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του τελευταίου, επιβεβαιώνουν τόσο την αναγκαιότητα για την ικανοποίηση της επιθυμίας μιας μεγάλης μερίδας των δημοτών μας για μάθηση και διαρκή ενημέρωση όσο και την ετοιμότητά μας ως δημοτικής αρχής να ανταποκριθούμε με συνέπεια σε αυτή την ανάγκη.

Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σάς ενημερώσουμε ότι αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν τα μαθήματα για τα 2 πρώτα τμήματα που δημιουργήθηκαν στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων, με κριτήριο τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για αυτά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3.1 “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο” και 4.5 “Αγγλικά για τον Τουρισμό”, τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει το μέγιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων (20 άτομα) για την έναρξη λειτουργίας τους, ενώ η πορεία των αιτήσεων που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε δείχνει πως, πιθανότατα, θα λειτουργήσει και 2ο τμήμα για τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα. Ακολουθούν οι συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ανά τμήμα:

3.1 “Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο”

Δευτέρα 17:00—19:00

Πέμπτη 17:00—19:00

4.5 “Αγγλικά για τον Τουρισμό”

Τρίτη 18:00-20:00

Παρασκευή 16:15-18:15

Σημειώνεται επίσης ότι καθώς η αίθουσα πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών που θα φιλοξενεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο Θεματικό Πεδίο “Νέες Τεχνολογίες” διαθέτει 6 Η/Υ, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των μαθημάτων που -σε κάθε περίπτωση- επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή μικρού αριθμού ατόμων σε τέτοιας φύσης προγράμματα, ειδικά για αυτά τα προγράμματα ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα θα είναι τα 12 άτομα. Συνεπώς, για όσους δεν έχουν κληθεί ακόμη να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, να αναμένουν σύντομα ενημέρωση από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ του δήμου μας, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα δημιουργούνται καινούρια τμήματα.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας αλλά και εκπαιδευτής, όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο αντίστοιχο πρόγραμμα θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων.

* * *

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων και δεν μπόρεσαν έως τώρα να υποβάλουν την αίτησή τους, παρακαλούνται για την υποβολή της αίτησής τους έως τις 2 Δεκεμβρίου 2013 (ημέρα Δευτέρα).

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να αποστέλλετε, είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-23844), αποστέλλοντας ταυτόχρονα και φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 10:00-13:00 στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά), καταθέτοντας την αίτησή τους και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας υπ’ όψιν της κας Ειρήνης Χριστότζογλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 (Ειρήνη Χριστότζογλου: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων), 22283-50220 (Δημήτριος Βοργιάς: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και 22283 50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στο τέλος της παρούσης, απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κλπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα μαθήματα θα παρέχονται από τον Οκτώβριο έως και το Μάιο κάθε έτους ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία θα συνυπογράφουν ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων και βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρωθούν για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την έναρξη λειτουργίας κάθε τμήματος (ελάχιστος αριθμός:8-10 άτομα, μέγιστος αριθμός:20 άτομα), θα ενημερώνονται τηλεφωνικά όσοι έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής, σε ώρες που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών για τη Δ.Ε. Μεσσαπίων και στο Νηπιαγωγείο Καθενών για τη Δ.Ε. Διρφύων.

Ακολουθεί η παράθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά θεματικό πεδίο, ενώ σημειώνεται ότι μπορούν να επιλεγούν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας:

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΩΡΕΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω

1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω

1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω

1.5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25Ω

1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω

1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω

1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω

1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω

1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω

1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25Ω

2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25Ω

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25Ω

2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω

2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω

2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25Ω

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω

3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω

3.8. Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ.

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω

4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω

5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω

5.4 Διαχείριση χρόνου 25Ω

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω

5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω

5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω

6.3 Φωτογραφία 25Ω

6.4 Κινηματογράφος 25Ω

6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50Ω

6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50Ω

6.7 Εργαστήρι μουσικής 50Ω

6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

6.10 Τοπική Ιστορία 25Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω

7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω

7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125Ω

7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175Ω

7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25Ω

7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω

7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω

Δημοσίευση: 04/21/17 8:38 ΜΜ

Close Search Window