Δημιουργία Νέων Τμημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων – Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες» (13/4/2016, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία Νέων Τμημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων – Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες» (13/4/2016, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Δημιουργία Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων “Βασικά Αγγλικά (Α2) – 50Ω” (Πέμπτη, 10/3/2016, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων “Βασικά Αγγλικά (Α2) – 50Ω” (Πέμπτη, 10/3/2016, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Επανέναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (15-29/02/2016)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Επανέναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (15-29/02/2016)

Φιλοξενία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 3ου Θεματικού Πεδίου «Νέες Τεχνολογίες» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών & Επανέναρξη Μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Επεξεργασία Κειμένου–Διαδίκτυο (Ι) – 50Ω”

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Φιλοξενία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 3ου Θεματικού Πεδίου «Νέες Τεχνολογίες» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών & Επανέναρξη Μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Επεξεργασία Κειμένου–Διαδίκτυο (Ι) – 50Ω”

Δημιουργία 2 Νέων Τμημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων (30/4/2015 & 2/5/2015)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 2 Νέων Τμημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων (30/4/2015 & 2/5/2015)

Δημιουργία Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων

Έναρξη Μαθημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων / Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4.13 “Βασικά Αγγλικά (Α1)-50Ω”

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Έναρξη Μαθημάτων στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων / Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4.13 “Βασικά Αγγλικά (Α1)-50Ω”

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (7-30/10/2015)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (7-30/10/2015)

Δημιουργία 1 Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων (20/04/2015)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 1 Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων (20/04/2015)

Δημιουργία 1 Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

... Read More → Δημιουργία 1 Νέου Τμήματος στο ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων

Close Search Window