Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής & Τοπικής Εμβέλειας (30/10/2015) και της σχετικής επεξεργασίας τους, το ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4.13 “Βασικά Αγγλικά (Α1) – 50Ω”, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015, για να συνεχίσει η διεξαγωγή τους κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

4.13 “Βασικά Αγγλικά (Α1) – 50Ω”

2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών
Τρίτη 18:00-20:00
Πέμπτη 18:00-20:00

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ του δήμου μας, κ. Ειρήνη Χριστότζογλου, ενώ ταυτόχρονα θα δημοσιεύεται και σχετική ανακοίνωση στη δημοτική ιστοσελίδα.

Δημοσίευση: 04/21/17 9:10 ΜΜ

Close Search Window