Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στα πλαίσια συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας για διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης με επιμορφωτικό χαρακτήρα, υλοποίησε τη Δευτέρα 04/03/2024 ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στους παιδαγωγούς του Δημοτικού Σχολείου Καστέλλας με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα Παιδαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
   Στο σεμινάριο αναλύσαμε τον όρο της ψυχικής ανθεκτικότητας και συζητήσαμε για το πως οι καθημερινές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός ενδέχεται να λειτουργήσουν ως παράγοντες κινδύνου για την ψυχική του ανθεκτικότητα. Αναδείξαμε τη σημασία της ύπαρξης υποστηρικτικών πλαισίων αλλά και του αυτοελέγχου καθώς και πως αυτές οι δύο μεταβλητές μπορούν να λειτουργήσουν ως προστατευτικοί παράγοντες. Τονίστηκε ιδιαιτέρως η σύνδεση των μειωμένων επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας με τον κίνδυνο του Burn Out. Μέσα από παραγωγικό διάλογο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όταν βλέπουμε αλλαγές στον εαυτό μας ή όταν αισθανόμαστε ότι δε μπορούμε να ανταπεξέλθουμε είναι σημαντικό να ζητάμε βοήθεια.
   Ευχαριστούμε θερμά το σύνολο των εκπαιδευτικών για την ενεργή συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, καθώς και τη Διευθύντρια, κα. Γοδέβενου Ελένη για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 7/03/24 2:01 ΜΜ

Close Search Window