«Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

«Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

«Αναπτυξιακά Ορόσημα»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων... Read More → «Αναπτυξιακά Ορόσημα»

«Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στα... Read More → «Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής»

«Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

«Ένα σχολείο για Όλους»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στα... Read More → «Ένα σχολείο για Όλους»

«Καλές Πρακτικές Ενεργού Γήρανσης»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

Το Κέντρο Κοινότητας και το Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου... Read More → «Καλές Πρακτικές Ενεργού Γήρανσης»

«Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

  Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας»

«Αναγνώριση, Έκφραση και Διαχείριση του Άγχους»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

  Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Αναγνώριση, Έκφραση και Διαχείριση του Άγχους»

«Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα... Read More → «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα»

Close Search Window