Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

  Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στα πλαίσια ανάπτυξης δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχολογικής στήριξης παιδιών σχολικής ηλικίας και υπό το πρίσμα των δράσεων «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και της Μάθηση στη Σχολική Κοινότητα», πραγματοποίησε την Πέμπτη 04/04/2024, ένα εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και διαχείριση συναισθημάτων» στο Δημοτικό Σχολείο Τριάδας και συγκεκριμένα στους μαθητές των Γ΄ – ΣΤ’ τάξεων.
   Η δράση περιλάμβανε εκπαίδευση σχετικά με το τι είναι οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες, για ποιους λόγους διαφωνούμε, πως μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με ειρηνικό τρόπο, πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διάλογο για να λύσουμε τα προβλήματα μας με τους φίλους και συμμαθητές μας, αλλά και πως μπορούμε να διαχειριστούμε τα βαριά και δυσάρεστα συναισθήματα μας ώστε να μην πληγώνουμε τόσο τους ανθρώπους γύρω μας, όσο και τον εαυτό μας. Δημιουργήσαμε το πλάνο διαχείρισης συγκρούσεων και ένα διαφορετικό φανάρι που το ονομάσαμε «Το φανάρι των Συναισθημάτων», μαθαίνοντας έτσι πως πρέπει να σεβόμαστε τα όρια και τα συναισθήματα των άλλων και όταν νευριάζουμε χρειάζεται να παίρνουμε χρόνο για να ηρεμήσουμε πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
  Ευχαριστούμε το σύνολο των μαθητών για την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς και τη Διευθύντρια κα. Σακελλαρίου Hώ για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος/ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 4/04/24 2:59 ΜΜ

Close Search Window