Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κέντρου Κοινότητας, Κέντρα Κοινότητας|

   Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα του ρόλου ενός γονέα υλοποίησε την Τετάρτη 22/05/2024 ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο, σε συνεργασία με την παιδίατρο, Δρ. Γαλάνη Κατερίνα, στους γονείς του Δημοτικού Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού Ψαχνών σχετικά με τα : «Αναπτυξιακά Ορόσημα».
   Στο σεμινάριο αναλύσαμε τη σημασία της γνώσης των αναπτυξιακών δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά σε κάθε ηλικιακό στάδιο και πως η γνώση αυτή μπορεί να οδηγήσει μέσω της παρατήρησης στην άμεση παρέμβαση σε περίπτωση αναπτυξιακής καθυστέρησης. Εκτός από τα ορόσημα, αναλύσαμε τρόπους που μπορούμε να υποστηρίζουμε ένα παιδί σε κάθε ηλικιακό στάδιο με στόχο να το βοηθήσουμε να αναπτύξει το εύρος των ικανοτήτων του και να ευημερήσει. Ως επίλογο τονίσαμε την κομβική σημασία της συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και επαγγελματιών υγείας, με επίκεντρο το καλό του παιδιού. Η ολιστική και συνεργατική προσέγγιση είναι αυτή που θα στοχεύσει στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και στην εξέλιξή του εν γένει.
   Ευχαριστούμε το σύνολο των γονέων για την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και τα ΚΑΠΗ Ψαχνών που μας φιλοξένησαν.
Νικολαΐδη Ελένη – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Χοστολίδου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Διονέλη Μαρία – Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Δημοσίευση: 29/05/24 2:03 ΜΜ

Close Search Window