Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Έργων|

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ  12.ΥΔΡ-12 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 11.ΥΔΡ-11 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 10.ΥΔΡ-10 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 09.ΥΔΡ-9 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 08.ΥΔΡ-8 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΡΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 07.5.ΥΔΡ-7-3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 07.4.ΥΔΡ-7-2-2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑΘ ΑΓΩΓΟΥ ΑΣ ΕΠ ΛΥΜ (ΑΠΟ Δ125 ΕΩΣΔ250) 07.3.ΥΔΡ-7-2-1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑΘ ΑΓΩΓΟΥ ΑΣ ΕΠ ΛΥΜ (ΑΠΟ Δ1 ΕΩΣ Δ125) 03.10.ΥΔΡ-3-10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 04.1.ΥΔΡ-4-1 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΠΜ 04.2.ΥΔΡ-4-2 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ – ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 05.1.ΥΔΡ-5-1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΠΜ 05.2.ΥΔΡ-5-2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ – ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 06.1.ΥΔΡ-6-1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΘ ΑΓΩΓΟΥ – ΕΡΓΑ ΠΜ 06.2.ΥΔΡ-6-2 ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΘ ΑΓΩΓΟΥ – ΗΜ ΕΞ 07.1.ΥΔΡ-7-1-1 ΜΗΚ ΚΑΤΑΘΛ ΑΓΩΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΣ (ΑΠΟ Α1 ΕΩΣ Α89) 07.2.ΥΔΡ-7-1-2 ΜΗΚ ΚΑΤΑΘΛ ΑΓΩΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΣ (ΑΠΟ Α89 ΕΩΣ Α178) 03.9.ΥΔΡ-3-9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.8.ΥΔΡ-3-8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.7.ΥΔΡ-3-7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.6.ΥΔΡ-3-6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.5.ΥΔΡ-3-5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.4.ΥΔΡ-3-4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.3.ΥΔΡ-3-3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.2.ΥΔΡ-3-2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 03.1.ΥΔΡ-3-1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 02.ΥΔΡ-2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΥ 13-9-2018                                                                                                                                                   ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                                               ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΧΝΑ                                                                                                                                                                                                                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request                                                                                                                                                                                                                                                  _ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΣΥ                                                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                   4 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                   espd-request        APH                                          ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 

Δημοσίευση: 21/03/19 5:57 ΜΜ

Close Search Window