Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 13861/8-10-2021 πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση των μελών αυτής στις 13/10/2021 και ώρα 09:00 π.μ. προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 31 2021_stamped

Δημοσίευση: 8/10/21 10:56 ΠΜ

Close Search Window