Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα|

Ακολουθεί το κείμενο της  υπ.αριθ.πρωτ. 12604/21-09-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της Ο.Ε. για συνεδρίαση αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 2018

Δημοσίευση: 21/09/18 2:47 ΜΜ

Close Search Window