Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 12249/1-11-2021 , ΣΟΧ 1/2021(ΑΔΑ:6ΑΩΒΩ92-1ΔΕ) για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, με σύναψη σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μέσω ΑΣΕΠ .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04/12/2021 έως και 13/12/2021 και ώρα 23:59μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokollo@ddm.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, Αβάντων 18 – Ψαχνά 344 00, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κου Μπαρσάκη Σπυρίδωνα (τηλ. επικοινωνίας: 22283-50223-224).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για να κατεβάσετε τα έντυπα υποβολής αίτησης ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΟΧ 1-2021 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6ΑΩΒΩ92-1Δ5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

 

Δημοσίευση: 3/12/21 2:28 ΜΜ

Close Search Window