Βοήθεια στο Σπίτι, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση ΚΕΠ Υγείας, Επικαιρότητα|

Τετάρτη  11 Ιανουαρίου 2023

18:15-20:00

«Το άγχος ως συναίσθημα &

ο θυμός ως σύμπτωμα στο παιδί και τον έφηβο:

τρόποι παρέμβασης από τους γονείς»

Για να παρακολουθήσετε την 3η Συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων, αντιγράψτε το link : https://6p1cf.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f76yZRFUr0GdKizxP0i2Q5obRwo536iekvUSFUbisGA6yZ_ay-rqA-ktS0FdvL1zG6_IIlc-T05wsjD_TLZmjh7tzEdu2Wz4O63hYUZJich_XOmDkcSO2rcVughLgkctOAF12AfzIItrQphTxG2ylL710s5vtWdgJOV5WaEGlArvNXDwGjjapsLLKCJ_uM7we0JEHsUUxhItLHxOeK232S_AzsxDv9EiYWJrzR0ro44rfZLuY2ed9GYLdsQSoG0m

Διαφορετικά, πληκτρολογήστε στο YouTube τον τίτλο «Ακαδημία για Γονείς» για την είσοδό σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22280-25322

3η Συνάντηση

Δημοσίευση: 9/01/23 4:25 ΜΜ

Close Search Window