Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Προς ενημέρωση όλων όσων επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, δημοσιεύουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660-11-71074/9-10-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για θέσεις Εκπαιδευτών στα ΚΔΒΜ των Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις 9/10/2014. Καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 23η Οκτωβρίου 2014, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τις απαιτούμενες ενέργειές τους βάσει των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Παρακαλούμε κατεβάστε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660-11-71074/9-10-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (http://www.inedivim.gr/).

Δημοσίευση: 04/21/17 8:59 ΜΜ

Close Search Window