Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας (31/10/2014) και την επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων των υποψηφίων, το ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων προχωρά στη δημιουργία του πρώτου Τμήματος από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, και συγκεκριμένα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 4.17 “Βασικά Γερμανικά (Α1) – 50Ω”, η έναρξη μαθημάτων του οποίου ξεκινά αυτή την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014, για να συνεχίσει η διεξαγωγή τους κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

4.17 “Βασικά Γερμανικά (Α1) – 50Ω”

2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών

Πέμπτη 18:00-20:30

Σάββατο 10:00-12:30

Σημειώνεται ότι, καθώς αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων για την πρόσφατη προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (υπ’ αριθμ. 660/11/71074/09-10-2014) η οποία αφορά στην πρόσκληση υποψήφιων Εκπαιδευτών για τα ΚΔΒΜ δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου, μέχρι την οριστικοποίησή τους, το ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων θα προχωρά στη δημιουργία Τμημάτων με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων (8-10 άτομα), καλώντας τους επιτυχόντες εκπαιδευτές βάσει της προηγούμενης αντίστοιχης προκήρυξης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ του έτους 2013 (υπ’ αριθμ. 602/10/36944/8-7-2013).

Όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ του δήμου μας, κα Ε

Δημοσίευση: 04/21/17 9:00 ΜΜ

Close Search Window