Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Καθώς ο αριθμός των θέσεων για τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 6.2 “Εικαστικό Εργαστήρι – 50Ω” τείνει να αγγίξει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων για τη δημιουργία Τμήματος (20 άτομα), παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, καθώς δε θα δοθεί εκ νέου παράταση υποβολής αιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λάβει τελευταία παράταση έως και την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015.

Θεωρήθηκε σκόπιμη η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αν και είχε συγκεντρώσει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου, δεν επετεύχθη εν τέλει η υλοποίησή του, λόγω της έλλειψης εκπαιδευτή για ολόκληρο το νομό της Εύβοιας. Μετά ωστόσο την υπ’ αριθμ. 660/11/71074/9-10-214 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών που εξέδωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των δήμων της Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και, καθώς έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτή και για το δήμο μας, οι πιθανότητες δημιουργίας του για την εκπαιδευτική περίοδο που διανύουμε είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Προκειμένου λοιπόν να συντονιστεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για την ανωτέρω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και να μην υπάρξει ενδιαφερόμενος που θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε εγκαίρως και έως 30 Ιανουαρίου 2015 την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-24755), είτε να την καταθέτετε αυτοπροσώπως καθημερινά (10:00-13:00) στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ του δήμου μας, κα Ειρήνη Χριστότζογλου [Ισόγειο Δημαρχείου – Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Αβάντων 18, Ψαχνά)].

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) Εκπαιδευτικά Προγράμματα με σειρά προτεραιότητας, ενώ μαζί με την Αίτησή τους, υποχρεούνται να προσκομίζουν και φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 & 6947-671763 (Ειρήνη Χριστότζογλου) και 22283 50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

* * *

Υπενθυμίζεται ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κλπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα μαθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία θα συνυπογράφουν ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Μετά τη λήξη της υποβολής των Αιτήσεων και βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρωθούν για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των Τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των Αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το τελευταίο επιλέγεται ανά Δήμο (πλέον) από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την έναρξη λειτουργίας κάθε Τμήματος (ελάχιστος αριθμός:8 άτομα, μέγιστος αριθμός:20 άτομα), θα ενημερώνονται τηλεφωνικά όσοι έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής, σε ώρες που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών, ενώ για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και εντάσσονται στο 3ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες», τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Ψαχνών (Μ. Αλεξάνδρου 30, Ψαχνά).

Στην περίπτωση που κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από τα 20 άτομα, που αποτελεί το μέγιστο όριο για τη λειτουργία ενός Τμήματος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως αυτή αποτυπώνεται στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Δημοσίευση: 04/21/17 9:02 ΜΜ

Close Search Window